Welcome

ພິທີມອບ-ຮັບ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ອຸປະກອນເຕັກນິກ ທີ່ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ

 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 20 ມິຖຸນາ 2013 ທີ່ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກລາວ - ເຢຍລະມັນ ໄດ້ມີພິທີ ມອບ-ຮັບ ແລະ ເປີດການນຳໃຊ້ ອຸປະກອນ ເຕັກນິກ ທີໄດ້ຮັບການ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ໂຄງການ VTP III ກໍ່ຄືລັດຖະບານ ສສ. ເຢຍລະມັນ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກລາວ - ເຢຍລະມັນ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໃນການເປີດ ພິທີດັ່ງກ່າວ

ທ່ານ ຮສ.ດຣ ກອງສີ ແສງມະນີ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ Robert von Rimscha ເອກອັກຄະລັດທູດ ແຫ່ງສສ ເຢຍລະມັນ ປະຈຳລາວ. ໂດຍມີຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມຄື: ຫ້ອງການ, ກົມອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ວິທະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກວິຊາຊີບລາວ-ເຢຍລະມັນເຂົ້າຮ່ວມ.

       ໃນເວລາ 8:30 ແຂກທີ່ເຂົ້າຮວມມາຄົບແລ້ວ ທ່ານ ສົມລິດ ວິລິວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກລາວເຢຍລະມັນ ກໍ່ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ລາຍງານຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ ປັບປຸງ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍສອງໜ້າວຽກໃຫຍ່ຄື: 1.)ການບູລະນະສ້ອມແປງອາຄານ ໂຮງຊ່າງ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 160,000 ໂດລາສະຫະລັດ, 2.)ການສະໜອງຈັດຊື້ອຸປະກອນເຕັກນິກ ແນ່ໃສ່ 4 ພະແນກວິຊາສະເພາະ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ, ພະແນກໄຟຟ້າເຕັກນິກ, ພະແນກຈັກກົນໂຮງງານ ແລະ ພະແນກຊ່າງຈອດ ແລະ ທໍ່ນ້ຳ ລວມເປັນມູນຄ່າທັງໝົດປະມານ 1,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ປະຈຸບັນ ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ແນະນຳການນຳໃຊ້ແມ່ນສຳເລັດ.

          ຫຼັງຈາກການລາຍງານຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສຳເລັດແລ້ວທ່ານ Robert von Rimscha ເອກອັກຄະລັດທູດແຫ່ງ ສສ ເຢຍລະມັນ ປະຈຳລາວ ກໍ່ໄດ້ຂື້ນກ່າວມີຄຳເຫັນ ຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ຮສ.ດຣ ກອງສີ ແສງມະນີ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍ່ໄດ້ກ່າວມີຄວາມເຫັນຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານ ສສ ເຢຍລະມັນ ແລະ ກ່າວເປີດການນຳໃຊ້ ໂຮງຊ່າງຢ່າງເປັນທາງການ.

  ພາຍຫຼັງການມອບຮັບອຸປະກອນ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ໂຮງຊ່າງຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ທ່ານ ສົມລິດ ວິລິວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກລາວເຢຍລະມັນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຄູອາຈານ ກໍ່ໄດ້ນຳພາແຂກຜູ້ແທນເຂົ້າຢ້ຽມຊົມໂຮງຊ່າງຂອງໂຮງຮຽນ.

Additional information