Welcome

Who's Online

The Who's Online Module displays the number of Anonymous Users (e.g. Guests) and Registered Users (ones logged-in) that are currently accessing the Web site. Help

Who's Online

We have 8 guests and no members online

ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານອາຊີວະສຶກສາ ຄັ້ງທີ 14 ທີ່ ສູນ ICTC

ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານອາຊີວະສຶກສາ ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນ, ປະມວນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ສົກປີ 2012 – 2013 ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນ ສົກປີ 2013 – 2014, ໄດ້ມີຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ພຶດສະພາຜ່ານມາ ທີ່ສູນການ ຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ICTC) ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ຮສ.ດຣ ກອງສີ

Read more: ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານອາຊີວະສຶກສາ ຄັ້ງທີ 14 ທີ່ ສູນ ICTC

ກອງປະຊຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ

IMG 4250ກົມອະຊີວະສຶກສາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດທຶນ ຊ່ວຍເຫລືອການຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບ ແລະ ຫລັກການຄຸ້ມຄອງ ການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອະຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ.

Read more: ກອງປະຊຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ

Additional information